Research

MAESTRO GRANT ( 2011/02/A/HS6/00174 (2 999 768 PLN) from National Science Center for project: “Manual Skills, Handedness and the Organization of Language in the Brain: Interrelations between the Planning of Tool Use, Gestures and Concepts”. Project’s LeaderG. Króliczak.

About:
In this project we aim to advance scientific knowledge on relations between the neural organization of planning simple and complex manual skills, the use of tool-related concepts and gestures, and the control of basic language functions. It is often thought that language evolved from manual skills. Therefore, one of our goals is to identify common processes (a network of simpler mechanisms) underlying all these apparently different human dispositions. These processes should be similarly organized in the brain, independently of participants’ handedness.

Grant 6168/IA/128/2012 (1 306 602 PLN) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na inwestycję            w zakresie zakupu aparatury naukowej stanowiącej dużą infrastrukturą badawczą pn.: „Zintegrowany System do Badania Procesów Scalania Informacji Poznawczej Wykorzystywanej w Działaniu”. Główny wnioskodawca:  G. Króliczak (współwnioskodawca: Ł. Przybylski).

Studies

  1. The effect of capitalization of positive emotions on cardiovascular activity in stress setting. [ENG]
  2. Asymetrie strukturalne pozwalają przewidywać lateralizację funkcjonalną języka i gestów w zdrowym mózg. [PL]
  3. RESAP: program do analizy danych uzyskanych przy pomocy spoczynkowego rezonansu magnetycznego. [PL]
  4. Analiza wystąpienia komponentu mismatch negativity (MMN) w odpowiedzi na dostrzegalne i niedostrzegalne zmiany w częstotliwości podstawowej wokalizowanej samogłoski /u/ w warunku odsłuchu. [PL]
  5. Asymetrie reprezentacji języka u osób dwujęzycznych. [PL]
  6. Wpływ poprzedzania stronnego na klasyfikację gestów. [PL]
  7. Wpływ pasków informacyjnych na zapamiętywanie pozostałych elementów przekazu telewizyjnego. [PL]
  8. Wpływ pozytywnych emocji na restytucję układu sercowo-naczyniowego – rola sprężystości psychicznej i oceny stresu jako wyzwania. [PL]